Logo
Версия для печати

Veterinarinis sertifikatas (ŠGP)

certifikatas-1

 
Vadovaujantis 2005 m. gruodžio 29 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-728, nuo 2006 m sausio 1 d. „visi mažmeninės ir didmeninės prekybos bei viešojo maitinimo įmonėse esantys šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti surenkami šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonių", patvirtintų pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus.
   
Trečios kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai:
  • Paskerstų gyvūnų kūno dalys, kurios pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus yra tinkamos žmonių maistui, bet komercijos sumetimais neparduodamos žmonių maistui;
  • šalutiniai gyvūniniai produktai, gauti gaminant žmonių maisto produktus, įskaitant kaulus, iš kurių pašalinti riebalai;                                               
  • gyvūniniai maisto produktai arba maisto produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių maisto produktų, išskyrus viešojo maitinimo atliekas, kurie netinka žmonių maistui dėl komercinių sumetimų arba gamybos problemų, įpakavimo arba kitų trūkumų, bet nekelia pavojaus žmonių arba gyvūnų sveikatai;
  • neapdoroti šalutiniai žuvų produktai, gauti iš įmonių, gaminančių žuvų produktus žmonių maistui;
  • viešojo maitinimo atliekos, išskyrus atliekas surinktas iš tarptautinių transporto priemonių.
Visos teises saugomos © 2013 tutumcargo.eu